หน้าแรก <- ชีวประวัติ <- ภารกิจ <- การเดินทางไปต่างประเทศ

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.2.4/1 เมื่อไปประเทศพม่า พ.ศ.2497
   BIA1.2.4/2 เมื่อไปประเทศอินเดีย พ.ศ.2498 และ 2509