หน้าแรก <- ชีวประวัติ <- ภารกิจ <- เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.2.3/1 รวมเรื่องภารกิจทั่วไป
   BIA1.2.3/2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี
   BIA1.2.3/3 การบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา
   BIA1.2.3/4 พิธีมุรธาภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ 9
   BIA1.2.3/5 กฐินพระราชทาน
   BIA1.2.3/6 มูลนิธิพระบรมธาตุไชยา