หน้าแรก <- ชีวประวัติ <- ภารกิจ <- อุปัชฌายะ

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.2.2/1 บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌายะ
   BIA1.2.2/2 ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2490-2506
   BIA1.2.2/3 ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2508
   BIA1.2.2/4 ใบสมัครและใบรับรองขอบรรพชาอุปสมบท พ.ศ.2509-2519
   BIA1.2.2/5 สมุดคู่มือพระอุปัชฌายะ พ.ศ.2522-2532