หน้าแรก <- ชีวประวัติ <- ภารกิจ

รหัสอ้างอิงเอกสารชื่อแฟ้ม
   BIA1.2/1 โครงการ รายงาน และปัญหาธรรมศึกษา
   BIA1.2/2 โน๊ตเตรียมการสอน
   BIA1.2/3 สมุดจดที่อยู่ และนามบัตรญาติโยม [ พ.ศ.2485 - 2506 ]
   BIA1.2/4 จัดทำประวัติวัด ประวัติพระผู้มีสมณศักดิ์ และขนบธรรมเนียมใน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
   BIA1.2/5 เรื่องตั้งชื่อเด็ก (ใบตั้งชื่อ หลักตั้งชื่อ ชื่อที่ตั้ง และทะเบียนรายชื่อบุคคล)[ พ.ศ.2488 - 2536 ]
   BIA1.2/6 จุฬาฯ - มหาจุฬาฯ
   BIA1.2/7 อบรมข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
   BIA1.2/8 รับนิมนต์ อบรม แสดงธรรม
   BIA1.2/9 เชิญสหายพัฒนาการชุมชน
   BIA1.2/10 แฟ้มเดินทาง 2510
   BIA1.2/11 อบรมพระธรรมทูตที่จะไปต่างประเทศ
   BIA1.2/12 ดาไล ลามะ เสด็จสวนโมกขพลาราม
   BIA1.2/13 การนิมนต์ กำหนดงานบางอย่าง และเอกสารค่าใช้จ่าย
   BIA1.2/12 สมุดเซ็นรับเงิน