รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/14ไปอ้ายจันทร์ พ.ศ. 2512แฟ้ม ไปอ้ายจันทร์ [พ.ศ.2512]
หมายเหตุ 1. ชื่อแฟ้มเดิม
2. มีเอกสารประกอบ จำนวน 2 รายการ
2.1 เดลินิวส์ ป...
   BIA11.2/14เดลินิวส์ ประมวลภาพข่าว 3 นักบินสหรัฐลงเหยียบดวงจันทร์ (พ.ศ.2512) พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ไปอ้ายจันทร์ [พ.ศ.2512]
- 2.1 เดลินิวส์ ประมวลภาพข่าว 3 นักบินสหรัฐลงเหยียบดวงจันทร์ [พ.ศ.2512] จำน...