รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/10เรื่องจิตว่าง พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) เรื่องจิตว่าง [พ.ศ.2507 - 2518] หน้า [1]-[59]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม
...