รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/8คำวิจารณ์ สุนทรพจน์ ความเห็น พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.2/8คำวิจารณ์ สุนทรพจน์ ความเห็น พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) คำวิจารณ์ สุนทรพจน์ ความเห็น [พ.ศ.2505 - 2525] หน้า [1]-[95]...