รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/3หนังสือเรื่องจิตวิทยาทั่วไป "อารมณ์" โดย โสภา ชูพิกุลชัย (พ.ศ.2514) พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.2/3ฮิปปี้ - ปัญหาวัยรุ่น พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11.2/3ฮิปปี้ - ปัญหาวัยรุ่น พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) ฮิปปี้ - ปัญหาวัยรุ่น [พ.ศ.2477-2518] หน้า [1]-[31]...