รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/2มติแห่งพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2475ชิ้น (ITEM) มติแห่งพระพุทธศาสนา [พ.ศ.2475] หน้า [1]-[8]...