รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11.2/1ข้อความควรเก็บ (อังกฤษ) พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) ข้อความควรเก็บ (อังกฤษ) [พ.ศ.2471 - 2534] หน้า [1]-[304]
หมายเหตุ จากชื่อแฟ้มเดิม "ข้อความควรเก็บ"...