รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/53โยคะอาสนะเพื่อสุขภาพกายและจิต แบบนิโอฮิวแมนนิส พ.ศ. 0000แฟ้ม โยคะอาสนะเพื่อสุขภาพกายและจิต แบบนิโอฮิวแมนนิส [ม.ท.]...