รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/50สรรโวทัย ทางเลือกที่สามของประเทศด้อยพัฒนา แปลโดย พระมหาชาย โพธิสิตา พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) สรรโวทัย ทางเลือกที่สามของประเทศด้อยพัฒนา แปลโดย พระมหาชาย โพธิสิตา [ม.ท.] หน้า [1]-[35]...