รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/47บทความของตั้ว สิทธิสาร พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) บทความของตั้ว สิทธิสาร [ม.ท.] หน้า [1]-[27]...