รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/25อาณาจักรฟูนัน ศรีจนาศะ ละโว้ปุระ และศรีวิชัย พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) อาณาจักรฟูนัน ศรีจนาศะ ละโว้ปุระ และศรีวิชัย [พ.ศ.2513] หน้า [1]-[156]
หมายเหตุ บันทึกลายมือ "เอื้อ...