รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/20เรื่องแปลกจากหนังสือจีน 2 เรื่อง โดยบุญชวน เขมาภิรัต พ.ศ. 2501ชิ้น (ITEM) เรื่องแปลกจากหนังสือจีน 2 เรื่อง โดยพระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรัต) [พ.ศ.2501] หน้า [1]-[14]...