รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/19GOD นานาทัศนะ พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) GOD นานาทัศนะ [พ.ศ.2501-2503] หน้า [1]-[251]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม
...