รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/14รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493 - 2534 พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493-2534 [พ.ศ.2493-2534] หน้า [1]-[223]...
   BIA11/14รายงานการสัมนา เรื่อง "เทศกาลเข้าพรรษา มหาพรต และการถือศีลอดกับการพัฒนาสังคม"วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2524 ที่ บ้านเซเวียร์ 21 พ.ย. 2524 ถึง 22 พ.ย. 2524ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493 - 2534 [พ.ศ.2493-2534]
- รายงานการสัมนา เรื่อง "เทศกาลเข้าพรรษา มหาพรต แล...
   BIA11/14รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493 - 2534 พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2534ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องคริสต์ พ.ศ.2493 - 2534 หน้า [1]-[223]...