รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/10เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) เรื่องรวบรวม (อังกฤษ) [ม.ท.] หน้า [1]-[149]...