รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/21จิตวิทยา โดย หลวงวิเชียรแพทยาคม พ.ศ. 2503ชิ้น (ITEM) จิตวิทยา โดย หลวงวิเชียรแพทยาคม [พ.ศ.2503] หน้า [1]-[501]...