รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA11/3สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11/3สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11/3หนังสือเรื่อง NOTES ON DHAMMA (1960 - 1963) โดย NANAVIRA THERA พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ...
   BIA11/3สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้ พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้ [พ.ศ.2508 - 2512] หน้า [1]-[61]...
   BIA11/3หนังสือเรื่อง NOTES ON DHAMMA (1960 - 1963) โดย NANAVIRA THERA พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) สูตรเรื่องพิเศษที่มีผู้ให้, แปลให้ [พ.ศ.2508 - 2512]
- หนังสือเรื่อง NOTES ON DHAMMA (1960 - 1963) ...