รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.3/4การคณะสงฆ์ พ.ศ. 2507-2531 พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) การคณะสงฆ์ พ.ศ.2507 - 2531 [พ.ศ.2507-2531]
หมายเหตุ 1. ชื่อแฟ้มเดิม "การคณะสงฆ์วัดธารน้ำไหล"
2. ม...