รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/11"วัดธารน้ำไหล ต.เวียง อ.ไชยา" พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) บัญชีโรงหนัง [พ.ศ.2506-2507]
- "วัดธารน้ำไหล ต.เวียง อ.ไชยา" จำนวน 1 เล่ม (28 หน้า)...
   BIA10.2/11บัญชีของโรงหนัง พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2507ชิ้น (ITEM) บัญชีของโรงหนัง [พ.ศ.2506-2507] หน้า [1]-[5]...