รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/7ตึกสงฆ์อาพาธและเภสัชทานอุทิศธรรม พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) ตึกสงฆ์อาพาธและเภสัชทานอุทิศธรรม [พ.ศ.2511-2512] หน้า [1]-[35]...