รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/6ธรรมศาลาฝ่ายหญิง (เรือนรับรองเฉพาะอุบาสิกา) พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) ธรรมศาลาฝ่ายหญิง(เรือนรับรองเฉพาะอุบาสิกา) [พ.ศ.2508] หน้า [1]-[8]...