รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/2ลำดับชื่อกุฏิพระ ลำดับรายการก่อสร้างชื่อผู้สร้างราคา พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) แผนผังวัด-ประวัติการสร้างกุฏิพระ [พ.ศ.2501-2514]
- บันทึกลายมือในสมุดจดปกอ่อนเรื่อง "ลำดับชื่อกุฏิพ...
   BIA10.2/2แผนผังวัด-ประวัติการสร้างกุฏิพระ พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) แผนผังวัด-ประวัติการสร้างกุฏิพระ [พ.ศ.2501-2514] จำนวน [1]-[19]...