รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/12บุคคล - หน่วยงานขอรับบริจาคหนังสือ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) บุคคล - หน่วยงานขอรับบริจาคหนังสือ [พ.ศ.2495-2536 ] หน้า [1]-[325]...