รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/7กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล 14 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล [14 ต.ค. 2500] หน้า [1]-[21]...
   BIA10/7บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 1 14 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล [14 ต.ค. 2500]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 1 หน้า [1]-[22]...
   BIA10/7บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 2 14 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล [14 ต.ค. 2500]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 2 หน้า [1]-[27]...
   BIA10/7บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 3 14 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล [14 ต.ค. 2500]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 3 หน้า [1]-[24]...
   BIA10/7บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 4 14 ต.ค. 2500ชิ้น (ITEM) กติกาการบรรพชาอุปสมบทของวัดธารน้ำไหล [14 ต.ค. 2500]
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 4 หน้า [1]-[33]...