รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/5สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล เล่ม 1 26 ก.ค. 2496 ถึง 31 ม.ค. 2501ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล [26 ก.ค.2496-31 ม.ค.2501]
- เล่ม 1 (118 หน้า) แฟ้มที่ 1...
   BIA10/5สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล เล่ม 2 26 ก.ค. 2496 ถึง 31 ม.ค. 2501ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล [26 ก.ค.2496-31 ม.ค.2501]
- เล่ม 2 (183 หน้า) แฟ้ม 1 หน้า [1]-[18...
   BIA10/5สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล เล่ม 3 26 ก.ค. 2496 ถึง 31 ม.ค. 2501ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล [26 ก.ค.2496-31 ม.ค.2501]
- เล่ม 3 (143 หน้า) แฟ้ม2 หน้า [1]-[143...
   BIA10/5สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล เล่ม 4 26 ก.ค. 2496 ถึง 31 ม.ค. 2501ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึกประจำวันของวัดธารน้ำไหล [26 ก.ค.2496-31 ม.ค.2501]
- เล่ม 4 (146 หน้า) แฟ้ม2 หน้า [1]-[146...