รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/4บำรุงและอุปถัมภ์กิจการภายนอก พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2532ชิ้น (ITEM) บำรุงและอุปถัมภ์กิจการภายนอก [พ.ศ.2493-2532] หน้า [1]-[58]...