รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/2เรื่องเก็บเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมวัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) เรื่องเก็บเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2488-2521] หน้า [1]-[91]...