รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/8ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๓ กษัตริย์ไศเลนทรวงศ์ กับพระแก้วมรกต พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๓ กษัตริย์ไศเลนทรวงศ์ กับพระแก้วมรกต [พ.ศ. 2504] หน้า [1]-[12...