รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/8การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-สวนอุดมมูลนิธิ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-สวนอุดมมูลนิธิ [พ.ศ. 2510- 2525] หน้า [1]-[188]...