รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/4การขอสั่งหนังสือ และเทปจากธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) การขอสั่งหนังสือ และเทปจากธรรมทานมูลนิธิ [พ.ศ. 2490- 2536] หน้า [1]-[142]...