รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/2ต้นฉบับเรื่องที่จัดพิมพ์ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับเรื่องที่จัดพิมพ์ [พ.ศ. 2477- 2526] หน้า [1]-[364]...
   BIA9.3/2หนังสือเรื่องหลักการหายใจที่ดับทุกข์ได้ กับ "ของวิเศษ"ในพระไตรปิฎก (พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ ฉลอง 200 ปี รัตนโกสินทร์ 50 ปี สวนโมกขพลาราม และ 50 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทสไทย พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับเรื่องที่จัดพิมพ์ [พ.ศ. 2477- 2526] ประกอบด้วย
- หนังสือเรื่องหลักการหายใจที่ดับทุกข์ได้...
   BIA9.3/2หนังสือสวดมนต์แปลบทพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับเรื่องที่จัดพิมพ์ [พ.ศ. 2477- 2526] ประกอบด้วย
- หนังสือสวดมนต์แปลบทพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในส...
   BIA9.3/2หนังสือเรื่องปัจจเวกขณปาฐะ (แปล) และ ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปาฐะ (แปล) ของสวนโมกขพลาราม (พ.ศ.2524) พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) ต้นฉบับเรื่องที่จัดพิมพ์ [พ.ศ. 2477- 2526] ประกอบด้วย
-หนังสือเรื่องปัจจเวกขณปาฐะ (แปล) และ ธัม...