รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/7ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน บันทึกในสมุดจดปกแข็ง เล่ม 1 พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2512- 2530] ประกอบด้วย
- ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน บันทึกในสมุดจดปกแข็ง...
   BIA9.2/7ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน บันทึกในสมุดจดปกแข็ง เล่ม 2 พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2512- 2530] ประกอบด้วย
- ค่าแรงโรงพิมพ์ธรรมทาน บันทึกในสมุดจดปกแข็ง...