รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/6รายละเอียดรับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) รายละเอียดรับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2497-2530] หน้า [1]-[23]...
   BIA9.2/6สมุดบัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ตั้งแต่ พ.ศ.2497-2513 เล่ม 1 พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) รายละเอียด รับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2497-2530] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ตั...
   BIA9.2/6สมุดบัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ตั้งแต่ พ.ศ.2497-2513 เล่ม 2 พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) รายละเอียด รับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2497-2530] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ตั...
   BIA9.2/6สมุดฝากเงินออมสิน สาขาไชยา พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) รายละเอียด รับ-จ่ายโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2497-2530] ประกอบด้วย
- สมุดฝากเงินออมสิน สาขาไชยา หน้...