รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/4ระเบียบโรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) ระเบียบโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2478 - 2491] หน้า [1]-[12]...
   BIA9.2/4เรื่องระเบียบการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) ระเบียบโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2478 - 2491] ประกอบด้วย
- เรื่องระเบียบการพิมพ์หนังสือพิมพ์ [พ.ศ. ...
   BIA9.2/4เรื่องระเบียบการพิมพ์หนังสือเล่ม แผนกเอากุศลเป็นกำไรและหนังสือพิเศษ พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) ระเบียบโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2478 - 2491] ประกอบด้วย
- เรื่องระเบียบการพิมพ์หนังสือเล่ม แผนกเอา...