รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/1ใบอนุญาตโรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2478ชิ้น (ITEM) ใบอนุญาตโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2476 - 2478] หน้า [1]-[5]...