รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/19รายการเงินฝากโดยธรรมทานมูลนิธิ ในนามสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) รายการเงินฝากโดยธรรมทานมูลนิธิ ในนามสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2509-2523 หน้า [1]-[47]...