รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/15เงินบริจาคธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2519ชิ้น (ITEM) เงินบริจาคธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2499-2519 หน้า [1]-[16]...