รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/10รายละเอียดการจ่ายเงินสร้างสำนักงานธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2489ชิ้น (ITEM) รายละเอียดการจ่ายเงินสร้างสำนักงานธรรมทานมูลนิธิ [พ.ศ. 2488- 2489] หน้า [1]-[50]...