รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/7เงินบริจาค สร้างสวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) เงินบริจาค สร้างสวนโมกขพลาราม [พ.ศ. 2485-2531] หน้า [1]-[79]...