รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/4รายละเอียดการรับจ่าย"ห้องธรรมทาน" สวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) รายละเอียดการรับจ่าย"ห้องธรรมทาน" สวนโมกขพลาราม พ.ศ. 2479- 2490 หน้า [1]-[57]...