รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9/5หนังสือโต้ตอบเรื่องทั่วไปของธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2533ชิ้น (ITEM) หนังสือโต้ตอบเรื่องทั่วไปของธรรมทานมูลนิธิ [พ.ศ. 2485-2533] หน้า [1]-[67]...