รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9/2การก่อตั้งธรรมทานมูลนิธิ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การก่อตั้งธรรมทานมูลนิธิ หน้า [1]-[90]...
   BIA9/2เล่ม 1 เรื่องบันทึกเปิดผนึก ครบรอบ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๔๙๕ แห่งกิจการณ์คณะธรรมทาน พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การก่อตั้งธรรมทานมูลนิธิ [พ.ศ. 2475 - 2524] ประกอบด้วย
- เล่ม 1 เรื่องบันทึกเปิดผนึก ครบรอบ ๒๐ ...
   BIA9/2เล่ม 2 เรื่องแถลงการณ์ที่ระลึกครบรอบยี่สิบห้าปี ของคณะธรรมทาน พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การก่อตั้งธรรมทานมูลนิธิ [พ.ศ. 2475 - 2524] ประกอบด้วย
- เล่ม 2 เรื่องแถลงการณ์ที่ระลึกครบรอบยี...