รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.2/4ธรรมาศรมธรรมมาตา พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2538แฟ้ม ธรรมาศรมธรรมมาตา [พ.ศ.2533 - 2538]...
   BIA8.2/4ธรรมาศรมธรรมมาตา พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2538ชิ้น (ITEM) ธรรมาศรมธรรมมาตา [พ.ศ.2533-2538] หน้า [1]-[39]...