รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.2/3เอกสารเย็บเล่ม เรื่องสวนโมกข์นานาชาติ บอกกล่าวโดยนายแพทย์สมพงษ์ จันทขันธ์ 1 ม.ค. 2531ชิ้น (ITEM) กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ [พ.ศ.2531]
- เอกสารเย็บเล่ม เรื่องสวนโมกข์นานาชาติ บอกกล่าวดดยนายแพทย์สมพงษ์...
   BIA8.2/3จุลสารเผยแพร่โครงการอบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมาศรมนานาชาติ (สวนโมกข์นานาชาติ) พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ [พ.ศ.2531]
- จุลสารเผยแพร่โครงการอบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมาศรมนานาชาติ (สวน...
   BIA8.2/3จุลสารเผยแพร่กิจกรรมสวนโมกข์นานาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ [พ.ศ.2531]
- จุลสารเผยแพร่กิจกรรมสวนโมกข์นานาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 เ...
   BIA8.2/3กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) กิจกรรมธรรมศรมนานาชาติ [พ.ศ.2531] หน้า [1]-[126]...