รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.2/1สมุดบัญชีเซ็นรับ พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) การเงิน - การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติ [พ.ศ.2517-2535]
- สมุดบัญชีเซ็นรับ [พ.ศ.2530] จำนวน 1 เล่ม (7...
   BIA8.2/1สมุดบัญชีธรรมอาศรมนานาชาติและบัญชี ทุนมูลนิธิธรรมาศรมนานาชาติ (พ.ศ.2527-2531) พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2531ชิ้น (ITEM) การเงิน - การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติ [พ.ศ.2517-2515]
- สมุดบัญชีธรรมอาศรมนานาชาติและบัญชีทุนมูลนิธ...
   BIA8.2/1การเงิน - การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติ พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) การเงิน - การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติ [พ.ศ.2517-2535]
หน้า [1]-[129]...