รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/15"ภาพเขียนในโรงหนัง" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ภาพเขียนในโรงหนัง [ม.ท.]
- สมุดจดปกอ่อน ชื่อบนปก "ภาพเขียนในโรงหนัง" จำนวน 1 เล่ม (17 หน้า)...
   BIA8.1/15สมุดฉีก ชื่อบนปก "SELECTED MASTER PIECES OF ALL DYNASTIES "CLASSICAL CHINESE PAINTING" พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ภาพเขียนในโรงหนัง [ม.ท.]
- สมุดฉีก ชื่อบนปก "SELECTED MASTER PIECES OF ALL DYNASTIES CLASSICAL CHIN...
   BIA8.1/15ภาพเขียนในโรงหนัง พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) ภาพเขียนในโรงหนัง [ม.ท.] หน้า [1]-[42]...