รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA8.1/10สมุดจดปกอ่อนชื่อบนปก "ไปไม่รอด" พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) การพิมพ์หนังสือ "พุทธประวัติจากหินสลัก" [พ.ศ.2509-2523]
- สมุดจดปกอ่อนชื่อบนปก "ไปไม่รอด" จำนวน 1 เ...
   BIA8.1/10บทความเรื่องมูลเหตุที่เกิดสร้างพระพุทธรูป (จากวารสารสามมุข เล่มที่ 71 หน้า 5) พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) การพิมพ์หนังสือ "พุทธประวัติจากหินสลัก" [พ.ศ.2509-2523]
- บทความเรื่องมูลเหตุที่เกิดสร้างพระพุทธรูป...
   BIA8.1/10ภาพหินสลักพุทธประวัติ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) การพิมพ์หนังสือ "พุทธประวัติจากหินสลัก" [พ.ศ.2509-2523]
- ภาพหินสลักพุทธประวัติ ขนาด 4.5"x6.5" ขาว ...